Links

Tương tác nhấn phím

Tương tác nhấn phím là bảng tùy chọn cho phép người gọi có thể thao tác để chọn các địa chỉ (đích đến) mà doanh nghiệp cài đặt.
Tương tác nhấn phím bắt buộc phải có nhạc chờ khi kết nối, khi nhạc chờ được phát, người gọi có thể tương tác với tổng đài bằng cách nhấn phím trong kịch bản.
Khi cuộc gọi kết nối đến nhóm nội bộ, khách hàng sẽ nghe được file ghi âm cấu hình ở tương tác. Khi người gọi nhấn phím khớp với những phím đã cài đặt sẵn thì sau Thời gian chờ sau khi nhấn phím cuộc gọi sẽ được chuyển đến địa chỉ (đích đến) khác.
Hành động khi không nhấn hoặc nhấn sai phím - Cuộc gọi sẽ được chuyển đến đây khi:
 1. 1.
  Người gọi nhấn phím không đúng, lúc này file ghi âm "Thông báo khi nhấn sai tương tác" sẽ được phát, sau đó sẽ chuyển tiếp
 2. 2.
  Người gọi không nhấn phím, khi phát hết file ghi âm của tương tác, cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp
 • Có thể lồng nhiều tương tác nhấn phím vào nhau, được sử dụng trong các kịch bản phức tạp
 • Có thể tạo được tương tác phím mà không có phím cấu hình, dùng trong trường hợp doanh nghiệp muốn người gọi nghe 1 file ghi âm, sau đó chuyển đến một đích đến khác.
Kịch bản vòng lặp thường được các doanh nghiệp sử dụng:
 • Yêu cầu: cuộc gọi vào nhóm nội bộ cho đến khi có nhân viên nghe máy. Cuộc gọi đi hết nhóm nội bộ, không có nhân viên kết nối thì phát file ghi âm với nội dung "Hiện tại tất cả các tổng đài viên đều đang bận, vui lòng gọi lại sau!" => sau đó tiếp tục quay lại nhóm nội bộ này cho đến khi có nhân viên bắt máy.
 • Giải pháp
  • Tạo file ghi âm với nội dung báo bận "Hiện tại tất cả các tổng đài viên đều đang bận, vui lòng gọi lại sau!"
  • Tạo tương tác nhấn phím với cấu hình file ghi âm trên và Hành động khi không nhấn hoặc nhấn sai phím cấu hình chuyển đến nhóm nội bộ
  • Tại cấu hình nhóm nội bộ, đặt Hành động khi quá thời gian chờ của nhóm nội bộ chuyển đến tương tác nhấn phím vừa tạo