Kịch bản cuộc gọi
Kịch bản cuộc gọi là thành phần quan trọng nhất sau đầu số. Đầu số không được gán kịch bản sẽ không thể nhận cuộc gọi đến từ thuê bao khác. Khi có cuộc gọi vào đầu số, kịch bản sẽ là nơi tiếp nhận tín hiệu đầu tiên, sau đó sẽ phân bổ đến các địa chỉ thuộc thành phần kịch bản như: file ghi âm, nhân viên (số nội bộ), nhóm nội bộ, tương tác nhấn phím.
Tín hiệu cuộc gọi vào kịch bản chỉ qua 1 lần duy nhất (không thể quay lại chính kịch bản này), do đó khi thành phần kịch bản bao gồm Chuyển cuộc gọi và Chuyển tương tác, người dùng không thể thêm hành động tiếp theo.
Tiêu chí ở kịch bản là cấu hình ngoại lệ. Nếu kịch bản được gán tiêu chí, tín hiệu tổng đài sẽ ưu tiên tiêu chí. Nếu tiêu chí không đáp ứng, tín hiệu cuộc gọi sẽ đổ vào thành phần kịch bản
Màn hình thêm kịch bản
Khi cuộc gọi vào kịch bản và đáp ứng được tiêu chí cài đặt, cuộc gọi sẽ chuyển thẳng đến số nội bộ (nhân viên cụ thể).
Cuộc gọi sẽ được chuyển đến thành phần kịch bản nếu
  1. 1.
    Nhân viên này từ chối cuộc gọi: Cuộc gọi sẽ được chuyển thẳng đến thành phần kịch bản
  2. 2.
    Nhân viên này không trực tuyến: lúc này hệ thống sẽ đợi trong khoảng thời gian đã cài đặt. Nếu sau thời gian đó, nhân viên này vẫn không trực tuyến, cuộc gọi sẽ được chuyển vào thành phần kịch bản
  3. 3.
    Số nội bộ mang cấu hình Chuyển tiếp cuộc gọi "Theo kịch bản tổng đài"
Copy link