Tôi không thể thực hiện cuộc gọi trên Softphone hay IP Phone
  • Không thể thực hiện cuộc gọi đi
  • Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức

Nguyên nhân

Để thực hiện cuộc gọi đi, tài khoản của bạn phải được gán 1 đầu số SIP có thể gọi được. Nếu không thực hiện được cuộc gọi có thể do:
  • Đầu số chưa được nhà mảng trỏ về địa chỉ tổng đài OMI
  • Đầu số chưa được gán vào tài khoản tổng đài: Mặc định khi tạo, tài khoản sẽ không được gán đầu số. Bạn có thể thực hiện hành động gán này bằng cách đăng nhập OMI và nhấn vào button Gọi, sau đó chọn đầu số bạn muốn gán.
  • Đầu số bị thu hồi: đầu số sẽ được gỡ ra khỏi nhân viên do Bật tắt hoạt động đầu số hoặc Hết hạn sử dụng

Cách khắc phục

Đăng nhập OMI và nhấn vào button Gọi, sau đó chọn đầu số bạn muốn gán.
Đối với tài khoản chủ doanh nghiệp, vui lòng vào Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ và gán đầu số cho các số nội bộ đang đăng nhập bằng Softphone hay IP Phone
Nếu đã thực hiện như trên mà vẫn không gọi được, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH
rrr
Last modified 1yr ago
Copy link