Đầu số của tôi không nhận được cuộc gọi đến

Cách khắc phục

Để nhận được cuộc gọi đến, hãy chắc chắn rằng bạn đã gán kịch bản cho đầu số vừa gọi
Nếu đã có kịch bản nhưng không nhận được cuộc gọi đến, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.
Last modified 2yr ago
Copy link