Phiếu ghi
Phiếu ghi (hay còn gọi là Ticket) là phiếu yêu cầu hỗ trợ liên quan đến một vấn đề của khách hàng, một yêu cầu dịch vụ hỗ trợ / trợ giúp, một công việc / nhiệm vụ của cấp trên giao cho cấp dưới. Phiếu ghi giúp Doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi quá trình xử lý các vấn đề của khách hàng, nhân viên nội bộ.

1. Cấu hình phiếu ghi

Để cấu hình phiếu ghi, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp.
Đi đến tab Cấu hình / Phiếu ghi

Chủ đề phiếu ghi

 1. 1.
  Chủ đề phiếu ghi giúp phân loại phiếu ghi tuỳ mục đích sử dụng của doanh nghiệp
 2. 2.
  Mỗi chủ đề phiếu ghi sẽ được gắn với 1 bộ trạng thái mà trong đó doanh nghiệp có thể tuỳ chỉnh được giá trị bên trong (tối đa 5 trạng thái)
 3. 3.
  Phân loại: tuỳ chọn dùng để chia nhỏ mục đích sử dụng của từng phiếu ghi theo chủ đề (có thể có hoặc không)

Trạng thái phiếu ghi

 1. 1.
  Trạng thái có thể sử dụng chung cho nhiều chủ đề phiếu ghi khác nhau
 2. 2.
  Có thể cấu hình từng thành phần của trạng thái bao gồm tên và màu sắc

2. Tạo phiếu ghi

Đi đến tab Phiếu khi / Danh sách, chọn Thêm phiếu ghi
Các thành phần của phiếu ghi bao gồm
 1. 1.
  Chủ đề phiếu ghi
 2. 2.
  Trạng thái phiếu ghi
 3. 3.
  Độ ưu tiên
 4. 4.
  Phân loại phiếu ghi
 5. 5.
  Mô tả phiếu ghi
 6. 6.
  Nhân viên tiếp nhận phiếu ghi: Nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp liên quan đến phiếu ghi đó
 7. 7.
  Nhân viên theo dõi (liên quan): nhân viên được gán liên quan sẽ có thể thấy được phiếu ghi của người khác, cập nhật trạng thái và được thông báo những hoạt động cập nhật liên quan đến phiếu ghi
 8. 8.
  Các thành phần đính kèm phiếu ghi bao gồm lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng, tương tác khách hàng...
 9. 9.
  Ngày hết hạn (deadline)
 10. 10.
  File đính kèm (bao gồm hình ảnh và các loại file khác)

3. Tương tác với phiếu ghi

Chi tiết phiếu ghi

Tại đây, bạn có thể xem được những thông tin chi tiết của phiếu ghi và xem những hoạt động cập nhật liên quan đến phiếu ghi này
Bạn có thể Ghim, Tắt thông báo liên quan đến phiếu ghi này (tính năng cá nhân, không ảnh hưởng đến các nhân viên liên quan)
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi trạng thái khi click vào trạng thái cụ thể ở thanh trạng thái. Mỗi lần thay đổi bắt buộc phải để lại ghi chú

Xem phiếu ghi theo dạng Kanban

Đi đến tab Phiếu ghi / Chủ đề
Tại bạn có thể theo dõi trực quan danh sách các phiếu ghi theo từng chủ đề cụ thể.
Ở màn hình này, có thể xem chi tiết bằng cách click vào phiếu ghi cụ thể hoặc chuyển trạng thái bằng cách kéo thả phiếu ghi từ cột này sang cột khác.
Last modified 10mo ago