Links

Phễu khách hàng

Tính năng phễu cho phép doanh nghiệp quản lí khách hàng theo những thuộc tính nhất định. Doanh nghiệp có thể tự tạo riêng cho mình nhiều bộ thuộc tính khách hàng khác nhau, tùy ý đặt tên thuộc tính đó
Bạn có thể tạo phễu bằng cách truy cập Cấu hình / Khách hàng / Phễu
Mỗi phễu cho phép tạo tối đa 7 thành phần
Truy cập trang Chỉnh sửa khách hàng để tiến hành gán phễu cho khách hàng (không giới hạn số lượng phễu được gán)
Tính năng gán phễu hàng loạt (gán nhiều khách hàng 1 lúc) sẽ sớm ra mắt
Gán phễu cho khách hàng
Xem tổng quan danh sách khách hàng theo Phễu bằng cách truy cập Khách hàng / Phễu
Các tính năng có thể sử dụng:
  • Kéo thả khách hàng theo cột
  • Xem thông tin khách hàng (thẻ tag, nhóm khách hàng, ngành kinh doanh)
  • Sử dụng bộ lọc khách hàng hoặc tìm kiếm