Links

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ZNS

Để sử dụng được dịch vụ ZNS của Zalo bạn cần phải đáp ứng các điều kiện:
  1. 1.
    Tài khoản Zalo được phân quyền quản trị Official Account (đã được xác minh).
  2. 2.
    OA đã đăng kí tin nhắn mẫu (Template) để sử dụng dịch vụ ZNS và đã được phê duyệt.
Liên kết Official Account với OMI
Thực hiện phiên gửi tin nhắn Zalo

Liên kết Official Account với OMI

Đăng nhập tài khoản Zalo được cấp quyền Admin đối với OA cần liên kết trên trình duyệt web.
Truy cập https://oa.zalo.me/manage/oa để đảm bảo tài khoản Zalo của bạn đã được phân quyền Admin
Giao diện quản lý OA
Để thực hiện liên kết, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp hoặc tài khoản nhân viên được phân quyền tương ứng.
Đi đến tab Cấu hình / Marketing / Nhà cung cấp OTT và chọn chức năng Thêm nhà cung cấp ở góc trái màn hình và nhấn nút Đăng nhập với Zalo Official Account
Cửa sổ mới sẽ được mở sau khi nhấn nút liên kết ở OMI.
Vui lòng chọn Offical Account cần liên kết, bật tuỳ chọn Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account và nhấn nút CHO PHÉP
Cửa số mới được mở khi nhấn nút liên kết ở OMI
Liên kết thành công với OA
Để có thể sử dụng dịch vụ, bạn cần phải có tin nhắn mẫu đã được duyệt bởi Zalo. Để được tư vấn đăng kí tin nhắn mẫu vui lòng liên hệ hotline 0899 909 868
Sau khi đã đăng kí thành công, bộ phận CSKH của OMI sẽ tiến hành thêm tin nhắn mẫu vào OA đã liên kết.
OA đã được thêm tin nhắn mẫu