Tham gia cuộc trò chuyện
Admin và nhân viên có thể tham gia trả lời các cuộc trò chuyện LiveTalk/ Facebook chat/ Facebook comment/ Zalo.
Đi đến tab Tích hợp/ Đa kênh
Ở tab Chung sẽ hiển thị tất cả các cuộc trò chuyện của tất cả các kênh tương tác đang có gồm LiveTalk/ Facebook Fanpage/ Zalo.
Giao diện hiển thị tất cả các cuộc trò chuyện của tất cả kênh

Khi có cuộc trò chuyện mới:

  • Ở tài khoản Admin: sẽ nhận được tất cả các cuộc trò chuyện, không nhận được thông báo phân bổ; đồng thời cũng thấy được các cuộc trò chuyện đã có nhân viên tham gia.
  • Ở tài khoản nhân viên: sẽ nhận được tất cả các cuộc trò chuyện mà nhân viên đó có trong cấu hình Bộ phận tiếp nhận; đồng thời nhận các thông báo phân bổ, thông báo khi được Admin/ nhân viên khác thêm vào các cuộc trò chuyện.

Thông báo (tài khoản nhân viên)

  • Phân bổ: hiển thị thông báo đẩy khi có cuộc hội thoại LiveTalk, bình luận bài viết trên Facebook Fanpage mới, sẽ hiển thị đến khi có nhân viên tham gia.
  • Tin nhắn mới: Hiển thị thông báo đẩy khi có các tin nhắn mới, chỉ hiển thị các cuộc trò chuyện chưa có nhân vien tham gia hoặc hân viên đó đã từng tham gia. Thong báo này sẽ tự động mất sau vài giây.
  • Thêm nhân viên: Khi thêm nhân viên vào các cuộc trò chuyện mà đã có Admin/ nhân viên khác tham gia thì sẽ có thông báo như có tin nhắn mới, cuộc trò chuyện đó sẽ được cập nhật lên đầu trang.

Thêm nhân viên

Admin/ Nhân viên đang tham gia cuộc hội thoại có thể thêm các nhân viên khác để tham gia hỗ trợ trả lời các cuộc hội thoại.

Tin nhắn mẫu

Các tin nhắn mẫu được cấu hình tại Tin nhắn mẫu có thể sử dụng tại đây cho tất cả các kênh.
Sử dụng Tin nhắn mẫu

Bộ lọc

Tab tất cả cuộc trò chuyên sẽ không hiển thị bộ lọc.

Live Talk

  • Cho phép lọc theo bộ phận tiếp nhận.
Bộ lọc kênh LiveTalk

Facebook, Zalo

  • Cho phép lọc theo từng trang liên kết.
Bộ lọc kênh Facebook

Tập tin đính kèm

  • Ở LiveTalk: khách hàng chỉ gửi được tối đa 6 file cùng 1 lần gửi
  • LiveTalk/ Facebook cho phép gửi các loại tập tin, còn Zalo chỉ cho phép gửi tập tin pdf và doc.

Thì thầm

Khi chọn thì thầm và gửi tin thì ở phía khách hàng sẽ không được thấy tin nhắn này, chỉ có nội bộ mới có thể thấy.
Gửi tin nhắn dưới dạng thì thầm
Tin nhắn hiển thị với những nhân viên được tham gia
Khách hàng không được nhận tin nhắn thì thầm
Đường dẫn mà khách hàng đã truy cạp và liên hệ
Đối với các phòng mà đã được khách hàng kết thúc phiên thì không thể tham gia trả lời.
Không thể tham gia các phòng đã kết thúc phiên
Ở kênh Facebook có thể xem theo tab Tất cả hoặc lọc xem theo Tin nhắn hoặc Bài viết.
Với các bài viết trên Fanpage, mỗi bình luận của khách hàng sẽ tạo thành 1 cuộc hội riêng, còn những bình luận thuộc bình luận đó sẽ không tạo cuộc hội thoại mới mà sẽ hiển thị thông báo trong cuộc hội thoại đầu đã nhận.
Bình luận từ Facebook Fanpage

Thêm khách hàng

Có thể thêm khách hàng từ các kênh tương tác.
Admin Facebook Fanpage khi bình luận trên các bài viết ở Facebook sẽ không sẽ không hiển thị bình luận/ tạo cuộc hội thoại ở OMI.