Tích hợp KiotViet
Hướng dẫn tích hơp tổng đài OMICALL và Phần mềm bán hàng KiotViet

1. Cung cấp các thông tin từ KiotViet cho OMICALL

 1. 1.
  Truy cập KiotViet với tài khoản quản trị
 1. 1.
  Thiết lập kết nối API
 2. 2.
  Tạo mã truy cập và mã bảo mật kết nối từ KiotViet, cung cấp cho OMI các thông số
  a. Tên kết nối (Nhập tên miền truy cập KiotViet)
  b. Client ID
  c. Mã bảo mật
Thêm data vào OMI

2. Thêm Plugins gọi điện OMICALL trên KiotViet

Thêm OMICALL vào trình duyệt Google Chrome và gọi điện trên KiotViet
 1. 1.
  Đăng nhập OMICALL trên Chrome - Extensions
Đăng nhập tài khoản đã đăng ký vs OMI
Nút gọi điện trên KiotViet sau khi đăng nhập thành công
Last modified 1yr ago