Tích hợp GetflyCRM

Hướng dẫn tích hợp Getfly CRM và OMICALL

1. Mở cấu hình tổng đài OMICALL trên GetflyCRM

 • Truy cập : https://<domain getfly>.getflycrm.com/

 • Vào Cài đặt >> Phân quyền, và mở cấu hình Call Center với tài khoản

Mở cấu hình tổng đài
 • Sau khi mở Call Center, bạn sẽ thấy nút gọi ở góc dưới cùng bên phải

2. Cấu hình liên kết OMICALL trên GetflyCRM

 • Vào Cài đặt > Call Center

 • Điền các thông tin của OMICALL trên Getfly

 • Domain : Là domain tổng đài trên OMICALL

 • URL Call : Giá trị https://public-v1-stg.omicall.com

 • API Key : Khởi tạo API key của doanh nghiệp trên OMICALL

Khởi tạo API KEY cho doanh nghiệp

3. Cấu hình số máy lẻ cho từng nhân viên trên Getfly

 • Trên Getfly : Tài khoản >> Quản lý người dùng

 • Nhấn chỉnh sửa 1 nhân viên

 • Thông tin số máy lẻ , mật khẩu được lấy từ OMICALL

 • Cấu hình >> Tổng đài >> Số nội bộ.

Lấy số nội bộ và mật khẩu số nội bộ
 • Sau bước này xong, bạn có thể thực hiện gọi vào , gọi ra

4.Cấu hình lấy danh sách lịch sử cuộc gọi từ OMI về Getfly

- Sau khi kết thúc cuộc gọi, OMI sẽ gửi lịch sử cuộc gọi qua Getfly, và hiển thị trong màn hình. CSKH >> Call Center. - Để nhận log lịch sử cuộc gọi từ OMI qua Getfly.

 • Truy cập OMICALL

 • Tài khoản >> Quản lý API >> Webhook

 • Điền đường dẫn : https://<domain getflycrm>.getflycrm.com/api/callcenter/omicall

 • Nhấn cập nhật và thử lại

Điền URL Webhook

Lịch sử cuộc gọi trên Getfly