Tích hợp GetflyCRM
Hướng dẫn tích hợp Getfly CRM và OMICALL

1. Mở cấu hình tổng đài OMICALL trên GetflyCRM

 • Truy cập : https://<domain getfly>.getflycrm.com/
 • Vào Cài đặt >> Phân quyền, và mở cấu hình Call Center với tài khoản
Mở cấu hình tổng đài
 • Sau khi mở Call Center, bạn sẽ thấy nút gọi ở góc dưới cùng bên phải

2. Cấu hình liên kết OMICALL trên GetflyCRM

 • Vào Cài đặt > Call Center
 • Điền các thông tin của OMICALL trên Getfly
 • Domain : Là domain tổng đài trên OMICALL
 • URL Call : Giá trị https://public-v1-stg.omicall.com
 • API Key : Khởi tạo API key của doanh nghiệp trên OMICALL
Khởi tạo API KEY cho doanh nghiệp

3. Cấu hình số máy lẻ cho từng nhân viên trên Getfly

 • Trên Getfly : Tài khoản >> Quản lý người dùng
 • Nhấn chỉnh sửa 1 nhân viên
 • Thông tin số máy lẻ , mật khẩu được lấy từ OMICALL
 • Cấu hình >> Tổng đài >> Số nội bộ.
Lấy số nội bộ và mật khẩu số nội bộ
 • Sau bước này xong, bạn có thể thực hiện gọi vào , gọi ra

4.Cấu hình lấy danh sách lịch sử cuộc gọi từ OMI về Getfly

- Sau khi kết thúc cuộc gọi, OMI sẽ gửi lịch sử cuộc gọi qua Getfly, và hiển thị trong màn hình. CSKH >> Call Center. - Để nhận log lịch sử cuộc gọi từ OMI qua Getfly.
 • Truy cập OMICALL
 • Tài khoản >> Quản lý API >> Webhook
 • Điền đường dẫn : https://<domain getflycrm>.getflycrm.com/api/callcenter/omicall
 • Nhấn cập nhật và thử lại
Điền URL Webhook
Lịch sử cuộc gọi trên Getfly
Last modified 1yr ago