Tích hợp Omi LiveTalk

Đăng kí gói LiveTalk bằng đường dẫn sau

https://sso.omicall.com/widget/register?nation=vn

Để tích hợp Omi Live Talk vào trang web của mình, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp

Đi đến tab Tích hợp / LiveTalk. Nhấn vào icon Cấu hình và chọn tab Giao diện & Tích hợp

Tại đây, vui lòng đảm bảo bạn đã hoàn tất việc cấu hình Omi LiveTalk:

 • Yêu cầu dữ liệu (cấu hình dữ liệu khách hàng bắt buộc nhập để sử dụng)

 • Tính năng (bật tắt hiển thị tính năng ở Live Talk)

 • Tiêu đề khung thông tin

 • Mô tả khung thông tin

 • Bố cục - vị trí nút

 • Tùy chọn hiển thị

 • Nút bắt đầu (cấu hình giao diện của các nút Live Talk)

 • Bộ phận tiếp nhận (Bật tắt tự động chọn bộ phận tiếp nhận)

 • Ngôn ngữ

 • Thời gian chờ hiển thị popup thông tin

 • Danh sách tên miền cho phép (giới hạn hiển thị ở tên miền cụ thể, nếu không giới hạn, vui lòng không nhập giá trị)

 • Liên kết (Liên kết với những mạng xã hội khác như Skype, Facebook...)

 • Chữ kí bản quyền (tính năng này chỉ khả dụng đối gói dịch vụ trả phí)

Sao chép đoạn mã của bạn ở Giao diện & Tích hợp

Đoạn script có nội dung như sau, trong đó yourdomain chính là domain tổng đài của bạn

<script id="omiWidgetScript" type="text/javascript" src="https://minio.infra.omicrm.com/widget/click2call.js#domain=yourdomain;"></script>

Copy đoạn script trên và nhúng vào mã nguồn trang web của bạn ở vị trí trong body, trước khi close thẻ body

Để trải nghiệm nhanh chóng, bạn có thể truy cập đường dẫn sau và chèn đoạn script nằm trong khoảng giữa <body> đoạn scirpt </body> và nhấn nút Run

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtm

Hoặc truy cập đến đường dẫn đã được chèn sẵn bằng cách nhấn Trải nghiệm nhanh tại đây Giao diện & Tích hợp (/widget/demo)

Giao diện sau khi nhúng thành công