Links

Tích hợp Omi LiveTalk

Đăng kí gói LiveTalk bằng đường dẫn sau
Để tích hợp Omi Live Talk vào trang web của mình, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp
Đi đến tab Tích hợp / LiveTalk. Nhấn vào icon Cấu hình và chọn tab Giao diện & Tích hợp
Tại đây, vui lòng đảm bảo bạn đã hoàn tất việc cấu hình Omi LiveTalk:
 • Yêu cầu dữ liệu (cấu hình dữ liệu khách hàng bắt buộc nhập để sử dụng)
 • Tính năng (bật tắt hiển thị tính năng ở Live Talk)
 • Tiêu đề khung thông tin
 • Mô tả khung thông tin
 • Bố cục - vị trí nút
 • Tùy chọn hiển thị
 • Nút bắt đầu (cấu hình giao diện của các nút Live Talk)
 • Bộ phận tiếp nhận (Bật tắt tự động chọn bộ phận tiếp nhận)
 • Ngôn ngữ
 • Thời gian chờ hiển thị popup thông tin
 • Danh sách tên miền cho phép (giới hạn hiển thị ở tên miền cụ thể, nếu không giới hạn, vui lòng không nhập giá trị)
 • Liên kết (Liên kết với những mạng xã hội khác như Skype, Facebook...)
 • Chữ kí bản quyền (tính năng này chỉ khả dụng đối gói dịch vụ trả phí)
Sao chép đoạn mã của bạn ở Giao diện & Tích hợp
Đoạn script có nội dung như sau, trong đó yourdomain chính là domain tổng đài của bạn
<script id="omiWidgetScript" type="text/javascript" src="https://minio.infra.omicrm.com/widget/click2call.js#domain=yourdomain;"></script>
Copy đoạn script trên và nhúng vào mã nguồn trang web của bạn ở vị trí trong body, trước khi close thẻ body
Để trải nghiệm nhanh chóng, bạn có thể truy cập đường dẫn sau và chèn đoạn script nằm trong khoảng giữa <body> đoạn scirpt </body> và nhấn nút Run
Hoặc truy cập đến đường dẫn đã được chèn sẵn bằng cách nhấn Trải nghiệm nhanh tại đây Giao diện & Tích hợp (/widget/demo)
Giao diện sau khi nhúng thành công