Zoiper QR Code
Zoiper QR Code
Tải và cài đặt Zoiper trên hệ điều hành Android tại đây
Tải và cài đặt Zoiper trên hệ điều hành IOS tại đây
Sau khi đã cài đặt, khởi động ứng dụng và cho phép Zoiper truy cập các quyền của điện thoại.
Đối với ứng dụng trên Android, nhấn vào Login with a QR Code.
Đối với ứng dụng trên IOS, nhấn vào biểu tượng QR code ở góc trái phía trên màn hình điện thoại
Giao diện ứng dụng trên Android
Giao diện ứng dụng trên IOS
Để lấy mã QR code, chủ doanh nghiệp có thể xem toàn bộ code zoiper của từng nhân viên bằng cách truy cập vào Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ. Nhấn vào biểu tượng Zoiper ở chi tiết từng số nội bộ để lấy mã QR code. Lưu ý : mã này chỉ sử dụng để quét 1 lần, mã tự cập nhật sau 20s.
Nhân viên có thể xem QR code của chính mình bằng cách nhấn vào ảnh đại diện góc trên phải của giao diện web và chọn QR Code
Nhấn vào icon Zoiper để lấy QR code ở giao diện số nội bộ
Last modified 1yr ago
Copy link