Links

Lịch sử cập nhật OMI Web

1.2.7 -2021-10-15

Bảng điều khiển

 • Bổ sung các tính năng hỗ trợ việc kiểm soát cuộc gọi, chỉ áp dụng đối với chủ doanh nghiệp:
  • Nghe lén cuộc gọi
  • Thì thầm: nói chuyện trực tiếp với nhân viên trong cuộc gọi mà không ảnh hưởng đến khách hàng
  • Đàm thoại 3 bên
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.2.6 - 2021-10-05

Đánh giá

 • Cho phép cấu hình bộ tiêu chí đánh giá theo 2 đối tượng: khách hàng và lịch sử cuộc gọi
 • Thực hiện đánh giá cho khách hàng và lịch sử cuộc gọi với bộ tiêu chí
 • Thống kê lịch sử đánh giá cuộc gọi và khách hàng

Khách hàng

 • Cho phép cập nhật thông tin Tag, Nhóm khách hàng, Ngành kinh doanh cho nhiều khách hàng cùng một lúc

Tổng đài

 • Cho phép đặt tên đầu số, dùng để hiển thị tên thay thế của đầu số trên nền tảng website
 • Bổ sung tùy chọn "Tự động thêm phiếu ghi" ở dialog cuộc gọi. Khi bật tùy chọn này , phiếu ghi sẽ được tạo tự động sau khi lưu lại cuộc gọi đó

1.2.5 - 2021-08-19

 • Cấu hình bắt buộc Tag, nhóm khách hàng, ngành kinh doanh khi chỉnh sửa, thêm mới khách hàng và thực hiện cuộc gọi. Tính năng nằm ở phần Cấu hình / Thông tin khách hàng của chủ doanh nghiệp.

1.2.4 - 2021-06-12

Thống kê cuộc gọi

 • Xem thống kê cuộc gọi theo khung giờ
 • Xem thống kê cuộc gọi theo thẻ Tag

Cấu hình khách hàng

 • Phân quyền cho các chức năng Tag, Nhóm khách hàng, Ngành kinh doanh theo nhân viên hoặc nhóm nhân viên

1.2.3 - 2021-05-28

Phiếu ghi

 • Cho phép phản hồi ở từng tương tác phiếu ghi
 • Thông báo đến các nhân viên liên quan đến tương tác có phản hồi

Khách hàng

 • Lưu lại thông tin phễu hiện tại của khách hàng khi tạo tương tác là ghi chú. Thông tin được đính kèm với tương tác ghi chú.

Cấu hình Gọi tự động

 • Giới hạn số cuộc gọi mỗi phiên (từ 1-15 cuộc)
 • Khoảng cách gọi giữa các lần gọi tối thiểu 30 giây

Khác

 • Tự động đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị khi tài khoản thay đổi mật khẩu

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.2.2 - 2021-05-20

Phiếu ghi

 • Xác nhận lưu lại khi check danh sách công việc, tạo log chỉnh sửa ở chi tiết phiếu ghi.

Khách hàng

 • Cho phép tuỳ chỉnh vị trí các thuộc tính khách hàng khi tải về file excel mẫu
 • Cho phép tuỳ chỉnh vị trí các thuộc tính khách hàng khi xuất file excel

Cấu hình tổng đài

 • Tương tác Zalo sau cuộc gọi, cho phép gửi tin Zalo sau khi thực hiện cuộc gọi với đầu số được cấu hình

Cấu hình phiếu ghi

 • Cho phép cấu hình giá trị mô tả mặc định cho từng phân loại ở chủ đề

Cấu hình Phễu khách hàng

 • Giữ vị trí phễu hiện tại khi cập nhật các trạng thái ở phễu
 • Chọn vị trí mới khi xoá thành phần trong phễu

Khác

 • Gửi tin nhắn Zalo ở popup cuộc gọi sau khi kết thúc
 • Tuỳ chọn gửi tin nhắn Zalo ở danh sách khách hàng, chi tiết khách hàng, lịch sử cuộc gọi...

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi thông báo chưa đọc ở phiếu ghi

1.2.1 - 2021-05-05

Marketing / OTT

 • Tích hợp với Zalo cho phép tạo và quản lý phiên gửi tin nhắn Zalo
 • Thêm khách hàng vào danh sách gửi bằng cách thêm thủ công, file excel hoặc nhóm khách hàng đã có sẵn trên hệ thống

Khách hàng

 • Tính năng nhắc nhở dành cho khách hàng (giống với tính năng nhắc nhở cuộc gọi đã có trước đó)
 • Ở chi tiết khách hàng, tương tác Tin nhắn được phân thành 2 loại:
  • Tin nhắn SMS
  • Tin nhắn Zalo

Cấu hình / Marketing / Nhà cung cấp OTT

Để được hướng dẫn và đăng kí sử dụng dịch vụ ZNS, vui lòng liên hệ hotline 0899 909 868

Sửa lỗi

 • Nâng cấp tối ưu giao diện
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.2.0 - 2021-04-20

Phiếu ghi

 • Bổ sung giá trị mặc định dành cho các thuộc tính phiếu ghi dạng hộp kí tựđoạn văn bản cho phép tự động điền các giá trị cài đặt sẵn khi tạo mới phiếu ghi
 • Thông báo chưa đọc dành cho từng phiếu ghi khi có tương tác mới
 • Cập nhật tính năng phân loại ở cấu hình chủ đề phiếu ghi, cho phép bật cấu hình chọn sẵn cho từng cấu hình phân loại
 • Cho phép xem nhanh các file đính kèm cơ bản như .doc, .xls, .pdf ... (dưới 5MB)

Khách hàng

 • Bổ sung giá trị mặc định dành cho các thuộc tính khách hàng dạng hộp kí tựđoạn văn bản cho phép tự động điền các giá trị cài đặt sẵn khi tạo mới khách hàng

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.1.9 - 2021-04-05

Khách hàng

 • Cho phép thêm nhanh phiếu ghi ở chi tiết khách hàng
 • Bổ sung tab Phiếu ghi ở chi tiết khách hàng, quản lý toàn bộ phiếu ghi liên quan đến khách hàng đó

Thống kê cuộc gọi

 • Số liệu thống kê theo nhân viên

1.1.8 - 2021-03-29

Cấu hình chủ đề phiếu ghi

 1. 1.
  Phân quyền mở lại phiếu ghi đã đóng: phân quyền nhân viên mở lại phiếu ghi đã kết thúc
 2. 2.
  Phân quyền cấu hình chọn sẵn: phân quyền nhân viên thay đổi các giá trị Độ ưu tiên, Ngày hết hạn, Nhân viên tiếp nhận, Nhân viên liên quan.
 3. 3.
  Danh sách công việc mặc định: Cho phép tạo danh sách công việc mặc định cho từng chủ đề
 4. 4.
  Thời hạn xử lý tối thiểu và tối đa: giới hạn giá trị ngày hết hạn khi tạo và chỉnh sửa phiếu ghi

Cấu hình bộ trạng thái phiếu ghi

 1. 1.
  Bổ sung loại trạng thái Hoàn thành giúp xác định tiến độ của phiếu ghi. Phiếu ghi được chuyển đến trạng thái Hoàn thành hoặc Kết thúc trước ngày hết hạn sẽ được tính đúng tiến độ.

Cấu hình thuộc tính phiếu ghi

 • Cho phép cấu hình thuộc tính cho từng chủ đề phiếu ghi

Email

 • Cấu hình Sendgrid dùng thử, cho phép gửi 500 email miễn phí đến khách hàng đã được thêm vào hệ thống

1.1.7 - 2021-02-08

 1. 1.
  Áp dụng cấu hình phân trang đối với 90% danh sách hiện tại, (Avatar => Cấu hình => Cấu hình giao diện / Phân trang). Bật tắt nhanh bằng cách nhấn phím "P". Chuyển trang bằng phím điều hướng Trái / Phải
 2. 2.
  Áp dụng 1 số phím tắt dành cho web:
 • Ctrl + A: chọn tất cả phần tử ở danh sách
 • Giữ Shift: chọn phần tử từ vị trí A đến vị trí B ở danh sách bất kì
 • P: Bật tắt nhanh cấu hình phân trang
 • Chuột phải: tùy chọn 1 item (nếu có)
 • A : Mở nhanh màn hình / popup thêm mới ở danh sách
 • C : Mở nhanh popup cuộc gọi

1.1.6 - 2020-12-26

Phiếu ghi V.1

 1. 1.
  Định nghĩa: Phiếu ghi (hay còn gọi là Ticket) là phiếu yêu cầu hỗ trợ liên quan đến một vấn đề của khách hàng, một yêu cầu dịch vụ hỗ trợ / trợ giúp, một công việc / nhiệm vụ của cấp trên giao cho cấp dưới. Phiếu ghi giúp Doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi quá trình xử lý các vấn đề của khách hàng, nhân viên nội bộ. Ngoài ra, phiếu ghi còn giúp khách hàng có thể tương tác trực tiếp với nhân viên tham gia hỗ trợ cũng nhưng theo dõi được quá trình giải quyết, xử lý vấn đề. (Tính năng đang được phát triển)
 2. 2.
  Các thành phần của phiếu ghi bao gồm
  1. 1.
   Chủ đề phiếu ghi (*): phân loại phiếu ghi theo những loại vấn đề, công việc cụ thể
  2. 2.
   Trạng thái phiếu ghi (*): theo dõi quá trình xử lý, giải quyết vấn đề
  3. 3.
   Độ ưu tiên
  4. 4.
   Mô tả phiếu ghi
  5. 5.
   Nhân viên tiếp nhận phiếu ghi và nhân viên theo dõi (liên quan)
  6. 6.
   Các thành phần đính kèm phiếu ghi bao gồm lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng, tương tác khách hàng...
  7. 7.
   Ngày hết hạn (deadline)
  8. 8.
   File đính kèm (bao gồm hình ảnh và các loại file khác)
  9. 9.
   Lịch sử cập nhật, tương tác của 1 phiếu ghi: theo dõi, quản lý được quá trình xử lý vấn đề của nhân viên
  (*) Có thể thay đổi theo nhu cầu tại Cấu hình / Phiếu ghi
 3. 3.
  Giao diện theo dõi phiếu ghi trực quan theo từng loại chủ đề

Cấu hình phiếu ghi

 1. 1.
  Cấu hình bộ trạng thái phiếu ghi
 2. 2.
  Cấu hình chủ đề phiếu ghi

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.1.5 - 2020-11-17

Danh sách khách hàng

 1. 1.
  Cho phép chọn nhiều khách hàng ở nhiều trang khi BẬT hình thức phân trang. Để chọn khách hàng từ vị trí 1 đến vị trí 50: Chọn khách hàng 1, sau đó chuyển trang đến khách hàng 50, giữ phím Shift và chọn khách hàng 50.
 2. 2.
  Bổ sung tuỳ chọn phân sale ở tính năng Gán người phụ trách
 3. 3.
  Lưu lại lịch sử ở chi tiết khách hàng khi thêm mới hoặc cập nhật khách hàng bằng file Excel

Chặn cuộc gọi

Cho phép chặn cuộc gọi đi và đến các số điện thoại mạng giá trị nhất định. Bao gồm các quy tắc chặn
 1. 1.
  Chặn đầu: chặn số điện thoại bắt đầu bằng 08, thêm giá trị chặn theo cú pháp 08*
 2. 2.
  Chặn giữa: chặn số điện thoại chứa giá trị 12, thêm giá trị chặn theo cú pháp *12*
 3. 3.
  Chặn cuối: chặn số điện thoại kết thúc bằng 19, thêm giá trị chặn theo cú pháp *19

Live Talk

 • Cho phép nhân viên gửi Biểu tượng cảm xúc

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.1.4 - 2020-10-27

Omi Live Talk

 1. 1.
  Gói Omi Live Talk bao gồm các đặc quyền:
  • 10 năm sử dụng miễn phí
  • 500 khách hàng (*)
  • 500 phút gọi hàng tháng (sẽ được reset vào đầu tháng)
  • 2 nhân viên sử dụng
  *Lưu ý: Gói Omi Live Talk không cho phép xuất dữ liệu khách hàng
 2. 2.
  Chữ kí bản quyền: cho phép bật/tắt và thay đổi chữ kí bản quyền Live Talk đối với các gói dịch vụ trả phí
 3. 3.
  Khi giới thiệu thành công gói dịch vụ Omi Live Talk cho người khác và phát sinh cuộc trò chuyện đầu tiên, bạn sẽ được cộng 100 phút thưởng vào tài khoản. Số phút này sẽ không hết hạn, dùng để chuyển đổi thành phút gọi Live Talk.
 4. 4.
  Quản lý phút gọi với lịch sử ở cấu hình Live Talk

Danh sách khách hàng

 • Sắp xếp danh sách theo ngày tạo
 • Sắp xếp danh sách theo ngày cập nhật
 • Bổ sung giá trị Chưa được gán ở bộ lọc Người phụ trách (áp dụng cho trường hợp khách hàng được đồng bộ từ bên thứ 3 như 1Office, GetflyCRM...)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.1.3 - 2020-10-17

Cấu hình dành cho chủ doanh nghiệp

 • Cấu hình thêm khách hàng tự động khi có lịch sử cuộc gọi được tạo

Cấu hình tổng đài

 • Cho phép cấu hình tiêu chí ở nhóm nội bộ

Phân quyền

 • Bổ sung bộ quyền dữ liệu Khách hàng của nhân viên cùng bộ quyền ở chức năng Khách hàng

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.1.2 - 2020-09-30

Danh sách khách hàng

 1. 1.
  Cấu hình phân Sale dành cho chủ doanh nghiệp theo các tiêu chí
 2. 2.
  Áp dụng cấu hình phân Sale khi thêm khách hàng bằng file excel

Live Talk

 1. 1.
  Cấu hình ngôn ngữ Live Talk
 2. 2.
  Cấu hình Thời gian chờ hiển thị popup thông tin
 3. 3.
  Tính năng trải nghiệm nhanh ở Cấu hình Live Talk

Thống kê cuộc gọi

 • Báo cáo Live Talk

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi không nhận được tương tác phím khi đang trong cuộc gọi

1.1.1 - 2020-09-09

Danh sách khách hàng

 1. 1.
  Bộ lọc theo tổng số lượng tương tác theo cuộc gọi, email, tin nhắn, ghi chú
 2. 2.
  Phễu: Thời gian cập nhật vị trí phễu gần nhất

Lịch sử cuộc gọi

 1. 1.
  Đánh giá chất lượng cuộc gọi theo từng lịch sử
 2. 2.
  Cấu hình số lần lặp lại cho nhắc nhở
 3. 3.
  Trạng thái nhắc nhở được chia thành:
  1. 1.
   Đang chờ: Nhắc nhở chưa đến thời điểm thông báo
  2. 2.
   Đã hoàn thành: Đã thực hiện cuộc gọi thành công đối với số điện thoại tạo nhắc nhở
  3. 3.
   Chưa hoàn thành: Nhắc nhở đã qua thời điểm thông báo
 4. 4.
  Bổ sung tính năng cơ bản cho popup nhắc nhở cuộc gọi
 5. 5.
  Bổ sung cột Nhắc nhở cuộc gọi, cho phép xem cấu hình nhắc nhở của từng cuộc gọi

Live Talk

 • Tracking đường dẫn người dùng đang truy cập

Thống kê

 1. 1.
  Thống kê đánh giá cuộc gọi theo nhân viên, theo thời gian
 2. 2.
  Sắp xếp dữ liệu theo tổng lượt đánh giá và số sao đánh giá

Cấu hình tổng đài

 • Cho phép xuất file excel ở danh sách số nội bộ

Phân quyền

 • Phân quyền đăng nhập, cho phép đăng nhập trên nền tảng web hay mobile

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.0.10 - 2020-08-20

Email Marketing

 • Cho phép tạo phiên gửi Email hàng loạt
 • Tính năng đặt lịch khi tạo phiên gửi
 • Thực hiện lại phiên gửi với cấu hình trước đó

Cấu hình Email Marketing

 • Thêm cấu hình liên kết với Sendgrid thông qua API Key
 • Cấu hình Email mẫu

Cấu hình SMS

 • Bổ sung nhà cung cấp VMG
 • Bổ sung nhà cung cấp Mytel (Myanmar)

1.0.9 - 2020-08-03

Tính năng mới

 • Tạo nhắc nhở ở lịch sử cuộc gọi bằng cách chuột phải vào lịch sử cuộc gọi đó

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.0.8 - 2020-07-17

Omi Live Talk

 1. 1.
  Giới thiệu: Tính năng cho phép doanh nghiệp tương tác với khách hàng ngay trên website thông qua tin nhắn, cuộc gọi thoại, và cuộc gọi video.
 2. 2.
  Hướng dẫn cài đặt tại đây

Cấu hình tổng đài

 1. 1.
  Cho phép cấu hình nhiều tiêu chí ở kịch bản cuộc gọi
 2. 2.
  Cho phép cấu hình thời gian chờ của nhân viên đáp ứng tiêu chí bao gồm Thời gian chờ của nhân viênThời gian chờ khi không trực tuyến
 3. 3.
  Cho phép nhập số giây cho thời gian cấu hình ở nhóm nội bộ và nhóm bên ngoài (Thời gian chờ của từng nhân viên bắt buộc lớn hơn 0)

Tính năng khác

 1. 1.
  Chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp ở thông tin doanh nghiệp: cho phép chuyển thông tin sở hữu doanh nghiệp sang một tài khoản nhân viên khác.
 2. 2.
  Đánh số thứ tự ở trang danh sách khách hàng

1.0.7 - 2020-05-25

Chặn cuộc gọi

 1. 1.
  Chặn cuộc gọi đến và đi (tính năng ở menu tài khoản Cấu hình cuộc gọi, chỉ dành cho chủ doanh nghiệp)
 2. 2.
  Chặn nhanh số điện thoại bằng cách nhấn chuột phải vào lịch sử cuộc gọi

Khách hàng

 1. 1.
  Giao diện ghi chú nhanh, cho phép xem lịch sử tương tác và thông tin cơ bản khách hàng khi ghi chú
 2. 2.
  Giao diện tương tác mới ở chi tiết khách hàng

Hạn mức cuộc gọi, thời lượng mỗi cuộc gọi

 1. 1.
  Cấu hình hạn mức cuộc gọi cho toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp
 2. 2.
  Cho phép cấu hình lịch khởi tạo lại hạn mức theo ngày, tháng, năm
 3. 3.
  Cấu hình tùy chỉnh cho từng nhân viên với hạn mức và thời lượng mỗi cuộc gọi

Cấu hình tổng đài

 1. 1.
  Cấu hình chuyển tiếp cho số nội bộ (kịch bản cho số nối bộ)
 2. 2.
  Cấu hình hành động khi quá thời gian chờ của nhóm nội bộ
 3. 3.
  Cấu hình số lần nhấn sai ở tương tác nhấn phím

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
 • Sửa lỗi mất kết nối tổng đài

1.0.6 - 2020-05-18

Giao diện mới

 1. 1.
  Trang chủ OMICRM https://omicrm.com/
 2. 2.
  Thay đổi toàn bộ giao diện các trang SSO (đăng nhập, đăng kí, đổi mật khẩu và các trang liên quan khác)

Lịch sử cuộc gọi

 1. 1.
  Lịch sử cuộc gọi có thể cấu hình hiển thị, bổ sung các thông tin về lịch sử (đối tượng tắt máy trước, tổng thời gian cuộc gọi diễn ra, số giây chuyển ra nhóm bên ngoài ...)
 2. 2.
  Bảng điều khiển giúp cho chủ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động tổng đài một cách tổng quan nhất, có thể xem được các phiên, nền tảng, thiết bị đăng nhập cũng như luồng cuộc gọi chi tiết.

Các tính năng khác

 1. 1.
  Tra cứu nhà mạng ở menu Ảnh đại diện: tra cứu thông tin thuê bao di động (Vietnam), kể cả thuê bao chuyển mạng giữ số
 2. 2.
  Menu chính giờ đây hoạt động chính xác hơn, hiển thị tên chức năng ở tiêu đề trình duyệt

Cập nhật các trường thông tin ở lịch sử cuộc gọi

 1. 1.
  Tổng thời gian: tổng thời gian được tính khi cuộc gọi được thiết lập
 2. 2.
  Thời lượng: thời gian bắt đầu tính tiền cuộc gọi
 3. 3.
  File ghi âm: đoạn hội thoại được ghi lại khi cuộc gọi đã kết nối
 4. 4.
  Số giây chuyển nhóm ngoài: thời gian cuộc gọi được chuyển đến nhóm ngoài, dùng để tính tiền cho cuộc gọi
 5. 5.
  Đối tượng tắt máy: giúp nhận biết đối tượng chủ động kết thúc cuộc gọi (nhân viên / tổng đài / khách hàng)
Trạng thái trả lời được quy định như sau:
 1. 1.
  Đối với cuộc gọi bình thường: có file ghi âm và nhân viên đã bắt máy (có thời lượng)
 2. 2.
  Đối với cuộc gọi tự động: tính theo thời lượng cuộc gọi
Trạng thái không trả lời được quy định như sau:
 1. 1.
  Đối với cuộc gọi bình thường: không có file ghi âm và không có thời lượng
 2. 2.
  Đối với cuộc gọi tự động: không có thời lượng.

1.0.5 - 2020-04-07

Bộ lọc thời gian

 1. 1.
  Bổ sung tính năng nhập ở các bộ lọc, phần tử liên quan đến ngày giờ
 2. 2.
  Sửa lỗi không thể chọn ngày sinh trước năm 1970

Danh sách khách hàng và phễu

 1. 1.
  Giờ đây có thể chỉnh sửa các thuộc tính khách hàng bao gồm tag, nhóm khách hàng, ngành kinh doanh, phễu ở danh sách khách hàng
 2. 2.
  Phân loại thuộc tính theo vùng ở cấu hình hiển thị
 3. 3.
  Hiển thị nhanh số lượng khách hàng ở các bộ lọc theo tag, nhóm khách hàng, ngành kinh doanh , phễu

Marketing

 1. 1.
  Bổ sung bộ lọc ở danh sách phiên gọi tự động và SMS
 2. 2.
  Cuộc gọi tự động cấu hình được phân bổ và gọi lại

OMI Meeting (Beta)

 1. 1.
  Ra mắt tính năng OMI Meeting phiên bản thử nghiệm
 2. 2.
  Cho phép tạo phòng chat và video call nhiều người
 3. 3.
  Mời người khác qua link chia sẻ

Lịch sử cuộc gọi

 1. 1.
  Tài khoản có quyền có thể chỉnh sửa lịch sử cuộc gọi bằng cách cập nhật lại tag và ghi chú cuộc gọi
 2. 2.
  Thêm ghi chú nhanh cho khách hàng đã tồn tại ở lịch sử cuộc gọi

Danh sách nhân viên

 1. 1.
  Bổ sung bộ lọc dành cho nhân viên
 2. 2.
  Tính năng gán quyền hàng loạt ở danh sách nhân viên

Thống kê cuộc gọi

 1. 1.
  Xuất file excel chi tiết cuộc gọi kèm theo thuộc tính khách hàng cụ thể (nếu có)

Cấu hình danh sách đầu số

 1. 1.
  Tương tác SMS sau khi gọi ở cấu hình từng đầu số, cho phép gửi SMS sau khi gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến đầu số

Cấu hình thuộc tính khách hàng

 1. 1.
  Cấu hình thuộc tính khách hàng theo vùng tùy chọn
 2. 2.
  Tùy chọn được bố cục hiển thị cụm thuộc tính

1.0.4 - 2020-04-01

Số nội bộ

 1. 1.
  Bổ sung tính năng gán / gỡ đầu số hàng loạt
 2. 2.
  Bổ sung cột hiển thị "Đầu số" của từng nhân viên

1.0.3 - 2020-02-12

Danh sách và chi tiết khách hàng

 1. 1.
  Bộ lọc giờ đây có thể lọc khách hàng chưa được gán Tag, Nhóm khách hàng, Ngành kinh doanh
 2. 2.
  Cấu hình hiển thị thuộc tính khách hàng ở ngoài danh sách
 3. 3.
  Cấu hình bộ thuộc tính khách hàng
 4. 4.
  Thay đổi giao diện màn hình Thông tin khách hàng ở chi tiết khách hàng
 5. 5.
  Cho phép thao tác ghi chú nhanh cho khách hàng ở danh sách

Lịch sử cuộc gọi

 1. 1.
  Hiển thị tổng thời gian thoại
 2. 2.
  Bổ sung cột MOS (điểm đánh giá chất lượng cuộc gọi, tối đa 4.5)

Giao diện cuộc gọi

 1. 1.
  Bổ sung công cụ đo chất lượng khi đang gọi
 2. 2.
  Tính năng giữ cuộc gọi và tắt microphone

Cấu hình tổng đài

 1. 1.
  Cập nhật giao diện mới giúp thao tác dễ dàng hơn trong việc cấu hình
 2. 2.
  Tính năng Bắt đầu đếm giây khi kết nối đến nhóm nội bộ (Cải thiện tình trạng khách hàng không nghe nhạc chuông khi kết nối đến nhóm)
 3. 3.
  Tính năng gửi SMS thông báo đến nhóm ngoài, giúp số ngoài nhận biết được số điện thoại gọi vào tổng đài

1.0.2.1 - 2019-12-25

Tính năng mới

 • Xuất file báo cáo ở phiên gọi tự động
 • Bổ sung cấu hình nâng cao khi tạo cuộc gọi tự động (tự động gọi lại, khung giờ cho phép gọi)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.0.2 - 2019-12-25

Tính năng mới

 • Cập nhật giao diện danh sách đầu số
 • Chọn màu sắc cho từng thành phần của phễu
 • Tự động gán phễu khi thêm khách hàng
 • Gán phễu nhau ở tùy chọn danh sách khách hàng
 • Thay đổi vị trí thanh thông báo xuống góc phải dưới
 • Bổ sung tiêu chí mới ở kịch bản cuộc gọi Ưu tiên nhân viên có cuộc gọi nhỡ với khách hàng đó (bao gồm cuộc gọi đi và đến không bắt máy)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.0.1 - 2019-12-18

Tính năng mới

 • Bổ sung xem danh sách khách hàng theo Phễu

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng

1.0.0 - 2019-12-03

Tính năng mới

 • Mở rộng hạ tầng tổng đài Cambodia
 • Giao diện danh sách khách hàng mới, cho phép điều chỉnh độ rộng cột
 • Tối ưu giao diện bộ lọc
 • Giọng đọc mới khi tạo file ghi âm, giọng hay và dễ nghe hơn
 • Stereo file ghi âm (sửa lỗi tai nghe 1 tai không nghe được tiếng ghi âm cuộc gọi)
 • Bổ sung thành phần cuộc gọi tự động (biến chữ và biến kí tự)
 • Nhận tương tác phím khi gọi tự động
 • Gửi SMS sau khi kết thúc cuộc gọi

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi không đồng bộ lịch sử sau khi thực hiện cuộc gọi